ana bilić

Ulica snova – fantastične priče
Edition gaar Wien, 2022
80 stranica
 

U „Ulici snova“ život se svakog protagonista – njegov fizički ili psihički život – stavlja na kocku na najneobičniji način i pretvara njegovu svakodnevnicu u neobičnu sudbinu. Priče nose u sebi napetost, poetičnost, silinu, neobičnost i neočekivanost.